VIRKSOMHED

Ole Schjøll

Ole Schjøll er udlært snedker og efterfølgende bygningskonstruktør.

 

Efter endt militærtjeneste søgte Ole Schjøll ind på Kunstakademiets Arkitektskole i København og tog afgang fra Ole Wanscher og Poul Kjærholms afdeling i 1964.

 

I de følgende år har Ole Schjøll haft ansættelse hos bl.a. Halldor Gunlögsson, Erik Herløw, Vilhelm Lauritzen, Steen Eiler Rasmussen og Mogens Koch, indtil han i 1974 etablerede egen tegnestue og modelværksted under navnet:

“Schjøll Design”.

 

Ole Schjøll har primært interesseret sig for minimalisme og konstruktion i

design af møbler og har i en årrække undervist på Kunstakademiets afdeling for Møbel- og Rumkunst.

 

Udover opgaver på tegnestuen med planløsninger og om- og tilbygninger, har “Schjøll Design” stået for en lang række total-indretninger af kollegier og udlejnings-ejendomme m.v. Ind imellem, blev der på modelværkstedet udført en del eksperimenterende udstillings-modeller. Alle modeller er udført uden kommercielle hensyn.

 

Ole Schjøll har modtaget flere priser og er bl.a. blevet tildelt Statens Kunstfonds 3-årige stipendium. I 1992 udstillede Ole Schjøll på Charlottenborgs Forårsudstilling og hans arbejder har været vist på adskillige udstillinger i Danmark, såvel som i Sverige, Tyskland, Frankrig og Japan.

 

Ole Schjøll er medlem af Danske Designere.